แม้ GitHub จะเป็นเว็บฝากโครงการที่ตั้งต้นมาด้วย Git ล้วนๆ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะปรับตัวเรียนรู้กับเครื่อ งมือใหม่ๆ ตลอดเวลา ตอนนี้เว็บ GitHub ได้เปิดให้ SCM ยอดนิยมอีกตัวอย่าง Subversion สามารถเชื่อมต่อเพื่อจัดการบริหารโปรเจคได้แล้วครับ
ที่มา: GitHub Blog
ความแตกต่างแรกที่สังเกตได้คือ การ checkout สามารถทำได้ผ่าน HTTPS เท่านั้น และไม่จำเป็นต้องลงท้ายชื่อโปรเจคด้วย .git เช่น svn co https://github.com/torvalds/linux
ความแตกต่างที่เหลือก็เป็นไปตามลักษณะของ Subversion เช่น เมื่อเข้าไปใน directory โปรเจคที่ checkout มาจะเห็นไม่เห็นไฟล์ต่างๆ ในโปรเจคทันที แต่จะเห็นเป็น directory trunk, branches, tags แทนครับ (ไม่แน่ใจว่าทำไม่ไม่ได้ wiki มาด้วยเหมือนฝั่ง Google Code), การสั่ง svn commit มีค่าเท่ากับการสั่งทั้ง git commit และ git push origin, การแตก branch ใหม่ต้องใช้คำสั่ง svn copy trunk branches/new-branch เป็นต้นครับ


อ่านต่อ...