กูเกิลได้เปิดคอร์สอบรมแบบคอมมูนิตี้ Power Searching with Google เพื่อสอนเทคนิคการค้นหาข้อมูลบน Google Search โดยจะทำการสอนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีแบบออนไลน์วันละ 50 นาที ตั้งแต่ 10 ถึง 19 ก.ค. และจะสอบแบบออนไลน์เช่นกัน ใครที่สอบผ่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรที่ส ามารถพิมพ์ออกมาใช้งานได้ (printable)
ใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 ก.ค. แต่หากไม่มีเวลาเข้าอบรมหรือไม่เชี่ยวชาญในการฟังภาษ าอังกฤษก็สามารถศึกษาฟีเจอร์และเทคนิคการค้นหาได้จาก Google Inside Search ครับ
เอาประกาศนียบัตรนี้ไปเรียกเงินเดือนได้ไหม?
ที่มา: Official Google Blog ผ่าน The Verge


อ่านต่อ...