ความพยายามของแอปเปิลในการสั่งห้ามขายสินค้าของซัมซุ งในสหรัฐ ประสบความสำเร็จเข้าจนได้ เมื่อศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (preliminary injunction) ห้ามขาย Galaxy Tab 10.1 จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิก (ส่วนคดียังเดินหน้าต่อไป)
ผู้พิพากษา Lucy Koh ให้เหตุผลว่าถึงแม้ซัมซุงมีสิทธิในการแข่งขัน แต่ก็ไม่มีสิทธิแข่งขันโดยผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดทรัพย์ส ินทางปัญญาของผู้อื่น และคดีนี้หลักฐานสนับสนุนของแอปเปิลชัดเจนจนเธอเห็นด ้วยกับการสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ซัมซุงสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ได้ และคำสั่งนี้ไม่มีผลต่อแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆ อย่าง Galaxy Tab 2
ที่มา - AllThingsD


อ่านต่อ...