ข่าวสั้นครับ Linus Torvalds บิดาแห่งระบบปฏิบัติการ Linux ประกาศเลิกใช้ Google+ ชั่วคราวเนื่องจากรำคาญคำเชิญ Event (เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่) ที่ขึ้นมาจนเต็ม Home screen และยังไม่มีวิธีปิดในขณะนี้
Ok, so how do I disable the stupid event invites from showing up on my home screen?
Solution right now: stop using G+. I'm seeing zero actual posts, everything is just event invites from people I don't know.
Bye bye.
ไม่แน่ว่าถ้ามีงานสัมมนาเร็วๆ นี้ เราอาจได้เห็นวลีเด็ด "So Google, F... you"
ที่มา +Linus Torvalds


อ่านต่อ...