เว็บไซต์ Gigaom ได้ไปพบประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "Software Development Engineer, Senior, WebRTC" ของทีมสไกป์ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนทีมต้องการคนมาช่วยออกแบบและพัฒนาใ ห้จุดเชื่อมต่อหนึ่งที่รองรับ WebRTC สามารถทำงานร่วมกับอีกจุดภายในเครือข่ายสไกป์ได้โดยไ ม่ต้องใช้เกตเวย์ (แต่ต่อมาประกาศรับสมัครงานก็ถูกปลดออกจากเว็บ Microsoft Careers ไป) คาดว่าประกาศรับสมัครงานนี้คงสอดคล้องกับประกาศรับสมัครพนักงานทำ Skype for Browsers ก่อนหน้านี้
WebRTC เป็นระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บ ซึ่งนักพัฒนาสามารถเรียกใช้ได้ผ่าน JavaScript API ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้งานหรือสิทธิบัตรเนื่องจากใช ้สัญญาอนุญาตแบบ BSD สำหรับวิดีโอได้รับการเข้ารหัสด้วย VP8 ถึงแม้ WebRTC HTML5 จะยังไม่สมบูรณ์ แต่ไมโครซอฟท์ก็ได้เริ่มพัฒนา API แล้ว
ไมโครซอฟท์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อแผนการณ์เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีในอนาคต แต่บริษัทก็ยืนยันกับ Gigaom ว่าได้ทดลองกับเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและที่มีลิขสิ ทธิ์ที่จะสามารถปรับปรุงฟังก์ชันและคุณภาพการให้บริก ารแก่ผู้ใช้อยู่เสมอ
ที่มา: Microsoft Careers ผ่าน Gigaom


อ่านต่อ...