วันนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ หนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ได้ออกมากล่าวว่าตอนนี้คณะอนุกรรมการกำลังเตรียมความ พร้อมสำหรับการประมูล 3G บนคลื่นความถึ่ 2,100 MHz หลังจากที่เคยเผยรายละเอียดคร่าว ๆ มาแล้ว
ซึ่งผู้ที่จะประมูลจะสามารถถือครองคลื่นความถี่ได้ไม ่เกิน 20 MHz หรือ 4 สล็อต โดยการประมูลจะใช้แบบ simultaneous ascending bid auction หรืออธิบายง่าย ๆ คือการประมูลแต่ละครั้งจะมีการเพิ่มราคาในทุกสล็อตขอ งความถี่ของคลื่น และการเสนอราคาแต่ละรอบจะเพิ่มราคาขึ้น 5% และประมูลจนหาผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดก็จะได้คลื่นนั ้นไป
ส่วนค่าใบอนุญาติประกอบกิจการ 3G อยู่ที่ 4,500 ล้านบาท ต่อคลื่น 5 MHz ซึ่งถือว่าถูกกว่าที่เผยรายละเอียดก่อนหน้านี้ ซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายนี้คำนวนแบบ standard OLS และ random effect ซึ่งเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับ นอกจากนี้ยังใช้ฐานการคำนวนจากบริษัทวิจัยเนร่าควบคู ่กับอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันและปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ ในการกำหนดราคาที่จะประมูลครั้งนี้
สำหรับอายุของใบอนุญาตจะอยู่ที่ 15 ปีทุกใบ ซึ่งทาง กสทช. ได้ประชุมและอนุมัติการประมูล 3G นี้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนจะนำฉบับร่างหนังสือเชิญชวนการลงทุน (IM) ประกาศในเว็บไซต์ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ทาง กสทช. จะรับฟังความเห็นสาธารณะในเดือนสิงหาคม และจะเริ่มประมูลในเดือนตุลาคมนี้
ผมหวังว่าการประมูลครั้งนี้จะไม่มีล่มอีกนะครับ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


อ่านต่อ...