ผู้ก่อตั้งกูเกิล Sergey Brin ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าจะวางขาย Google Glass ให้ได้ในปี 2014
Brin กล่าวว่าที่ต้องรอถึงปี 2014 เพราะกูเกิลอยากได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากนักพัฒนาก่อน เขายังเสริมว่ากูเกิลได้รับไอเดียที่แปลกใหม่และข้อม ูลป้อนกลับจำนวนมากหลังการเผย Google Glass สู่สาธารณะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทจึงตัดสินใจเข้าสู่ขั้นถัดไปโดยเปิดให้นักพัฒน ามาทดสอบและป้อนกลับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาที่กูเกิ ล ซึ่งจะมีผลต่อการปรับปรุงการออกแบบและซอฟต์แวร์ในอนา คตต่อไป
ที่มา: Bloomberg Television


อ่านต่อ...