ZDNet ได้ข้อมูลวงในที่อ้างว่าเป็นข้อมูลของไมโครซอฟท์ส่งใ ห้พาร์ทเนอร์ บอกแผนการอัพเกรดวินโดวส์รุ่นเก่าๆ มาเป็น Windows 8 ดังนี้

  • Windows 7 สามารถอัพเป็น Windows 8 ได้สบาย แอพพลิเคชัน ข้อมูล การตั้งค่า อยู่ครบ (ส่วนจะอัพเกรดเป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่น Pro ก็แล้วแต่ผู้ใช้)
  • Windows Vista สามารถอัพเกรดเป็น Windows 8 โดยจะย้ายเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ให้
  • Windows Vista SP1 สามารถอัพเกรดเป็น Windows 8 โดยจะย้ายข้อมูลและการตั้งค่าให้
  • Windows XP SP3 สามารถอัพเกรดเป็น Windows 8 โดยจะย้ายเฉพาะข้อมูลให้

สำหรับการอัพเกรดข้ามสถาปัตยกรรม (32 เป็น 64 บิต) ไม่สามารถย้ายข้อมูลอัตโนมัติได้ครับ (อัพเกรดได้แต่ข้อมูลหาย)
ที่มา - ZDNet


อ่านต่อ...