ผู้ใช้แมคบางส่วนที่ท่องอินเทอร์เน็ตด้วย Google Chrome เริ่มประสบกับ Kernel Panic ด้วยปัญหาที่มาจากฟีเจอร์ GPU acceleration ของ Chrome โดยตอนนี้ทาง Google กำลังประสานกับ Apple เพื่อขอดูรายงานความผิดพลาดของระบบที่ได้รับจากเครื่ องที่เกิดปัญหาและดำเนินการแก้ไขอยู่
สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ Google ปล่อยอัพเดตให้ Chrome บนแมคที่ใช้ Intel HD4000 เพื่อปิดฟีเจอร์ GPU acceleration ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว
ใครได้จับจองรุ่นใหม่และลง Chrome แล้ว มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับ
ที่มา - The Verge


อ่านต่อ...