ดีครับท่าน ผมชมรถท่านๆมานานตอนนี้เพิ่งซื้อมาได้แต่ไม่มีกันชนห น้าอยากทราบว่าราคาประมาณเท่าไร่ครับ