เว็บไซต์ SemiAccurate ได้ออกมาบอกว่าบริษัท HP ซึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ Windows ตัวยงสำหรับไมโครซอฟท์ได้ยกเลิกแผนการที่จะผลิตแท็บเ ล็ต Windows RT ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเป็นเพราะสู้แท็บเล็ตจากไมโครซอฟท์ไม่ได้จริง ๆ หรืออาจเกิดจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวบริษัทไมโ ครซอฟท์ก็ได้
SemiAccurate ได้กล่าวถึงเรื่องกระบวนการพัฒนาแท็บเล็ต Windows RT ว่าไมโครซอฟท์จะเข้ามาดูแลการออกแบบและการผลิตของ OEM ต่างๆ อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งการออกแบบใกล้เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ไมโครซอฟท์รู้จุดอ่อนและนวัตกรรมของแท็บเล็ต เหล่านี้ และอาจจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้พัฒนา Surface ของตนเองแบบเงียบๆ (ซึ่งตรงกับเรื่องที่ Patrick Moorhead ออกมาแฉไมโครซอฟท์ไว้เมื่อไม่นานมานี้) นอกจากนี้แล้ว ไมโครซอฟท์ยังไม่มีข้อจำกัดในการทำงานเหมือนกับที่กำ หนดไว้ให้กับเหล่า OEM ทั้งหลายด้วย
นอกจาก HP แล้ว SemiAccurate ยังบอกว่า OEM เจ้าอื่นๆ ก็จะพากันเลิกทำแท็บเล็ต Windows RT ตามๆ กันไปอีกด้วย
ที่มา - SemiAccurate via TechCrunch


อ่านต่อ...