เวลากำคัชแล้วมีเสียง วีด........เป็นเพราะอะไรครับใครรู้มั่งช่วยบอกที