ซิสโก้เปิดบริการ Cloud Connect ให้กับเราท์เตอร์ไปเมื่อวันก่อน วันนี้ก็เริ่มมีเสียงบ่นจากผู้ใช้ เมื่อทีรายงานว่า เราท์เตอร์รุ่น EA4500 ที่วางขายมาก่อนหน้านี้อัพเกรดเฟิร์มแวร์ตัวเอง ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถจัดการเราท์เตอร์ได้หากไม่ทสมัค รใช้งาน Cloud Connect
ที่แย่กว่านั้นคือบริการ Cloud Connect นั้นเป็นการส่งประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไ ปยังซิสโก้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกขอรักษาความเป็นส่วนตัวของ ตัวเองได้เลย
เราท์เตอร์ Linksys EA3500 และ EA4500 ถูกยืนยันจากฝ่ายซัพพอร์ตว่ามันจะอัพเดตตัวเองทันทีท ี่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทางแก้สำหรับผู้ที่มีปัญหาจากเฟิร์มแวร์ใหม่คือการย้ อนเฟิร์มแวร์กลับไปรุ่นก่อน แล้วไปปิดตัวเลือกอัพเกรดอัตโนมัติ
ปัญหาในเรื่องนี้อาจจะเป็นบทเรียนาสำหรับผู้ผลิตว่า แม้ผู่ใช้จะเลือกอัพเกรดอัตโนมัติก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานไปอย่ างมากเช่นนี้ควรให้ผู้ใช้ร้องขออีกครั้งก่อนอยู่ดี
ที่มา - Reddit


อ่านต่อ...