Dell เป็นอีกบริษัทที่พยายามขยายตนเองออกจากแค่เพียงธุรกิ จพีซี โดยวันนี้ทาง Dell ประกาศว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Quest Software ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าองค์กร ซึ่ง Dell ได้ตั้งแผนก Dell Software Group เพื่อรองรับการรวมกิจการกับ Quest Software นี้เลย โดย Dell ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นของ Quest Software ที่ราคาหุ้นละ 28 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าการซื้อกิจการครั้งนี้สูงถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์
Vinny Smith ซีอีโอแห่ง Quest Software กล่าวว่าความยิ่งใหญ่ในกลุ่มธุรกิจหลักของ Dell เมื่อรวมกับซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพของ Quest จะทำให้เป็นการรวมพลังเกิดเป็นการส่งมอบสินค้าที่มีค ุณภาพสูงให้ลูกค้านั่นเอง
ปัจจุบัน Quest Software มีพนักงาน 3,850 คน โดยซอฟต์แวร์ของบริษัทเน้นไปที่การเชื่อมต่อฐานข้อมู ล, การดูแลระบบ, ความปลอดภัย และการบริการกลุ่มเมฆ อาทิเช่น Toad, NetVault, Foglight และ ChangeBASE
ที่มา: The Next Web


อ่านต่อ...