เว็บไซต์ WMPoweruser เปิดเผยภาพหลุดงานวิจัยคีย์บอร์ดแบบใหม่บน Windows Phone ซึ่งมีการยุบรวมปุ่มหลายปุ่มเข้าด้วยกัน และการวางปุ่มนั้นได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถพิม พ์ได้โดยใช้นิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียว หน้าตาจะเป็นอย่างไรก็เชิญชมได้ที่ท้ายข่าว
แหล่งข่าวไม่ได้ระบุว่าจะได้เห็นหน้าตาคีย์บอร์ดแบบน ี้บน Windows Phone 8 ที่ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มการสนับสนุนภาษาอีกมากรวมถึงภา ษาไทยหรือไม่
ขอคีย์บอร์ดไทย 4 แถวตั้งแต่ Windows Phone 7.8 เป็นต้นไปก่อนได้ไหม?
ที่มา: WMPoweruserอ่านต่อ...