สถานที่ตรงไหนครับ เดี๋ยวจะเอา c105 เข้าประกวดครับ กลุ่มเมืองดอกบัวหนุนเต็มที่จัดเต็ม