Siri อาจเป็นอนาคตของเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนมือถือสำหรับ แอปเปิล และ Google Now อาจเป็นทางที่กูเกิลเลือกใช้ แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการก็คือประสิทธิภ าพการทำงานและความแม่นยำ เพื่อทดสอบเรื่องนี้ Gene Munster นักวิเคราะห์แห่ง Piper Jaffray ผู้มีประวัติเชียร์แอปเปิลออกนอกหน้า ทั้งเคยบอกว่าหุ้น AAPL จะสูงถึง 1000 ดอลลาร์ และ iTV จะเป็นสุดยอดนวัตกรรม ก็ได้ทดสอบความสามารถระหว่าง Siri เมื่อเทียบกับเสิร์ชของกูเกิลเอง
โดยวิธีการทดสอบนั้น Munster ใช้วิธีตั้งคำถามกับ Siri บน iPhone 4S จำนวน 800 ข้อบนถนนที่มีเสียงดัง และอีก 800 ข้อในห้องเงียบเพื่อแยกทดสอบด้านความสามารถการรับข้อ มูลในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน แล้วก็นำคำถามทั้ง 1,600 ข้อนี้ไปพิมพ์ค้นหาในกูเกิลเพื่อเปรียบเทียบกัน ได้ผลออกมาดังนี้ครับ
* กูเกิลเข้าใจคำถาม 100% (เพราะใช้วิธีพิมพ์ป้อนข้อมูล) ส่วน Siri เข้าใจคำถาม 83% ในที่เสียงดัง 89% ในห้องเงียบ * กูเกิลตอบถูก 86% ส่วน Siri ตอบถูก 62% ในที่เสียงดัง 68% ในห้องเงียบ * Munster ให้คะแนนการทดสอบนี้ว่ากูเกิลแม่นยำในการตอบคำถามระด ับ B+ ส่วน Siri ได้เพียง D
ปัจจุบัน Siri ใช้เครื่องมือหลายตัวเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง โดย 60% เป็นการค้นหาจากกูเกิล 20% จาก Yelp 14% จาก WolframAlpha ที่เหลือเป็น Yahoo! และ Wikipedia ซึ่ง Munster มองว่าเมื่อ iOS 6 ออกมาอย่างเป็นทางการ อัตราส่วนนี้จะเปลี่ยนไปโดยใช้ข้อมูลจากกูเกิลเหลือ 48% เนื่องจากการเลิกใช้ Google Maps ซึ่งแน่นอนว่า Munster ก็มองเรื่องนี้ว่ามันจะทำให้คุณภาพการค้นหาของ Siri นั้นดีขึ้นเพราะได้ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่พึ่งกูเกิลเป็นหลัก
ที่มา: Fortune


อ่านต่อ...