ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ ชาลี โรส (Charlie Rose) (รายการที่พิธีกรชื่อดัง ชาลี โรส จะสัมภาษณ์บุคคลสำคัญของสหรัฐฯ) บิล เกตส์มองว่าไมโครซอฟท์ทำถูกต้องแล้วที่จะผลิตแท็บเล็ ตเอง โดยการทำสินค้าพิเศษ (signature device) ทำคู่ขนานไปกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ (OEM) รายอื่น
เกตส์ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่ในอดีตไมโครซอฟท์ ไม่ได้เลียนแบบแอปเปิลที่ทำทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์เอง แต่ก็สนับสนุนให้ไมโครซอฟท์ผลิตแท็บเล็ตของตนเองให้ม ากขึ้นในอนาคต
ท้ายสุด เกตส์เสริมว่า แท็บเล็ต Windows 8 รวมถึง Surface จะมาแทนที่พีซีแบบเดิมในอนาคต เนื่องจากทุกสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากแท็บเล็ตและต้อง การจากพีซีอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน (คือแท็บเล็ต Windows 8) แล้ว
ที่มา: Business Insider


อ่านต่อ...