หนึ่งในคดีด้านสิทธิบัตรมือถือที่ฟ้องกันไปมาวุ่นวาย อยู่ทั่วโลก สำหรับคดีที่แอปเปิลฟ้อง HTC ต่อศาลอังกฤษว่าละเมิดสิทธิบัตรของตัวเอง 4 ชิ้น ก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วว่า HTC ไม่ผิด
แต่ที่น่าสนใจกว่าคือศาลตัดสินใจว่าสิทธิบัตรที่แอปเ ปิลใช้ฟ้อง 3 ชิ้นเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ (invalid) ส่วนสิทธิบัตรอีกชิ้นก็พิสูจน์แล้วว่า HTC ไม่ได้ละเมิดแต่อย่างใด
โฆษกของ HTC แถลงความเห็นต่อคดีนี้ว่าถึงแม้จะชนะคดี แต่ก็ยังผิดหวังที่เห็นแอปเปิลนิยมใช้การต่อสู้ในศาล มากกว่าการต่อสู้ในตลาด
อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตร 4 รายการนี้ยังอยู่ในคดีที่แอปเปิลฟ้อง HTC ในเยอรมนี ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทางศาลครับ
ที่มา - Bloomberg


อ่านต่อ...