นิตยสาร Vanity Fair ได้เผยแพร่พรีวิวของบทความ "Microsoft's Lost Decade" ที่กล่าวถึงสภาพการทำงานของไมโครซอฟท์ที่มีปัญหา โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงาน/อดีตพนักงาน และข้อมูลภายในบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งรวมถึงอีเมลที่ผู้บริหารระดับสูงพูดคุยกันด้วย
บทความนี้กล่าวว่า การที่ไมโครซอฟท์ประเมินผลพนักงานโดยใช้วิธี stack ranking (การจัดอันดับพนักงานโดยเทียบกับพนักงานคนอื่น และการจัดพนักงานเป็นกลุ่มตามประสิทธิภาพที่ได้รับกา รประเมิน เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่เน้นประสิทธิภาพการทำ งานที่สูง) ทำให้พนักงานแข่งขันกันเองแทนที่จะแข่งขันกับบริษัทอ ื่น และทำให้ลดทอนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งพนักงานทุกคนที่ Vanity Fair สัมภาษณ์มานั้นล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นกระบวนการที่ทำลายไมโครซอฟท์มากที่สุด
นอกจากนั้น บทความนี้ยังเผยถึงปัญหาการเมืองภายในที่รุนแรง อาทิ ในปี 1998 ทีมงานได้พัฒนา e-reader ขึ้น แต่เมื่อทีมนำเสนอต่อ บิล เกตส์ แล้วเกตส์กลับบอกว่าไม่ชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) เพราะไม่เหมือน Windows หลังจากนั้นทีมก็ถูกถอดจากสายการบังคับบัญชาของเกตส์ และถูกรวมเข้ากับทีมพัฒนา Office ทำให้แทนที่ทีมจะมีโอกาสพัฒนาสิ่งใหม่ๆ กลับต้องมานั่งคิดว่าจะทำเงินจากงานที่ทำได้อย่างไร ส่วนคนที่เคยอยู่ในทีม Office กล่าวว่า ที่ e-reader ต้องจบลงไม่ใช่เพราะความคาดหวังในผลกำไรที่จะได้รับ แต่เป็นเพราะ Office ไม่รองรับการสั่งการด้วยการสัมผัสนั่นเอง ทีมที่เคยทำ e-reader ถึงขนาดกล่าวว่า ไอเดียที่เกี่ยวกับการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาที่มีประ สบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่าพีซีจะถูกลดความสำคัญและถูกกำ จัดทิ้งโดยคนเพียงไม่กี่คน
บทความ "Microsoft's Lost Decade" จะได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารฉบับเดือนสิงหาคมครับ
ถ้าบริษัทหนักขนาดนี้ ดูท่าไมโครซอฟท์คงไม่กลับมาสุดเท่อย่างที่เด็กฝึกงานบอกนะ
ที่มา: Vanity Fair ผ่าน Neowin.net


อ่านต่อ...