ขอเชิญร่วมงาน " 3 กลุ่ม ทำดีเพื่อน้อง ครั้งที่ 1" วันที่ 22 ธันวาคม 2556 ~!!!!
1.MC จั๊กกะจี้เห็นแล้วก็ต้องยิ้ม 2.ฮิตเลอร์คลาสสิคคลับ 3.สองล้อพักดี
"โครงการ 3 กลุม ทำดีเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
โดยกลุ่ม m.c.จั๊กกะจี้..เห็นแล้วก็ต้องยิ้ม มหาสารคามในวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2556 ~!!!!

ณ สถานที่ จัด งาน สถานที่ส่วนบุคล บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือจ.มหาสารคาม (สถานที่จัดงาน ข้าง งาน บูมบูม เลยครับ)
- วัตถุประสงค์
1.เพื่อหารายได้สมทบทุน ซื้อ อุปกรณ์ การเรียน การ สอนให้แก่เด็ก
2.เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก
3.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างชาวคลาสสิคและบิ๊กไบค์

พบกับการแสดงจาก วงจั๊กกะจี้แบรน์ วงเสื้อยืด วงทำไม

16.30 น. ประกวดรถประเภทต่างๆ

1. ถังรวมเดิม

2. ถังรวมสวยงาม

3. ถังแยกสวยงาม

4. ถังแยก เดิม

5. ไฟต่ำสวยงาม

5. ไฟต่ำเดิม

6.รถผู้ชายสวยงาม 4จังหวะ

7.รถผู้ชายสวยงาม 2จังหวะ

8.รถผู้ชายเดิม 4จังหวะ

9.รถผู้ชายเดิม 2จังหวะ

10. KSR

11. ชาลี

12. DaX

13.มั้งกี้ กอลีลา

14. SR Cafe

15 SR Tackger

16 SR Os

17 แฟนตาซี

18.โมตาดสวยงาม

19. โดน ใจ กรรมการ (รวมทุกรุ่นมี 1 รางวัล)

20. ดรีม สวยงาม (มี 1 รางวัล)

(รางวัลประกวดทุกรุ่นมี รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม

-แต๊ก 0881031664 MC จั๊กกะจี้..เห็นแล้วก็ต้องยิ้ม

-น้องทราย 0908468122 ฮิตเลอร์คลาสสิคคลับ

-น้องกาย 0903427211 สองล้อพักดี

สอบถามเส้นทาง

-ข้าว 0868560350 MC จั๊กกะจี้เห็นแล้วก็ต้องยิ้ม

3 กลุ่ม ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ มา ร่วมงาน นะครับ