การอัพเกรดเฟิร์มแวร์เราท์เตอร์ให้เปลี่ยนจากเฟิร์มแวร์ ปกติไปใช้ Cloud Connect สัปดาห์ก่อนสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าซิสโก้จำนวน มาก
ซิสโก้ระบุว่ากระบวนการอัพเกรดจะดำเนินการกับลูกค้าท ี่เลือกการอัพเกรดเฟิร์มแวร์อัตโนมัติเท่านั้น อย่างไรก็ดีซิสโก้ยังคงขอโทษลูกค้าสำหรับการอัพเกรดค รั้งนี้ และกำลังทำตัวอัพเกรดใหม่ที่ชัดเจนกว่าเดิม
เรื่องสำคัญกว่าคือ Cloud Connect นั้นส่งข้อมูลกลับไปยังซิสโก้มากกว่าเฟิร์มแวร์เราท์ เตอร์ปกติ ซิสโก้ระบุว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้งานเพื่อการซัพพ อร์ตลูกค้าเท่านั้น จะและไม่มีการใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นหรือส่งต่อข้ อมูลให้หน่วยงานอื่น
ประเด็นสุดท้ายคือซิสโก้ขอให้ลูกค้าลองใช้ Cloud Connect ดูก่อน แล้วอาจจะพบว่ามันช่วยให้การจัดการทำได้ง่ายขึ้น
ที่มา - Cisco Blog


อ่านต่อ...