ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปพิพากษาคดีระหว่างออราเคิลและ UsedSoft บริษัทขายไลเซนส์ซอฟต์แวร์มือสอง โดยระบุว่าสิทธิในการห้ามไม่ได้ส่งต่อสิทธิไปยังบุคค ลอื่นนั้นหมดไปเมื่อขายผู้สร้างขายสิทธิไปแล้ว
สหภาพยุโรปเคยมีแนวทาง (EU directive) ออกมาก่อนแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นสามารถส่งต่อก ันได้ โดยสิทธิของผู้สร้างที่ห้ามผู้อื่นส่งต่อจะหมดไปหลัง จากได้ขายสิทธินั้นออกไปแล้ว แต่ออราเคิลก็ยังยืนยันว่าแนวทางนั้นจำกัดเฉพาะซอฟต์ แวร์ที่ขายไปพร้อมสื่อ เช่น ดิสก์หรือซีดีรอม ไม่รวมซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา แต่ศาลไม่เห็นด้วย และระบุว่าสัญญาอนุญาตที่ให้กับผู้ซื้อนั้นส่งต่อได้ ด้วยเช่นกัน
ใครทำงานบริษัทที่มีเครื่องเก่าๆ มีไลเซนส์ติดอยู่ อาจจะได้เวลาไปขุดมาส่งออกไปยุโรป
ที่มา - The Register, Court of Justice of the European Union (PDF)


อ่านต่อ...