เอางี้!เลยเหรอ พี่! โอ.....พ่อมหาจำเริญ.เอา!จัดไปตามใจเลย.......ขอให้ส นุกกับการสร้างสรรค์งานครับพี่ พี่ชอบผมก้อชื่นใจ ครับ!!!