เฟซบุ๊กลงทุนกับ Asia Pacific Gateway บริษัททำเคเบิลใยแก้วใต้น้ำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้เป็นจำนวนเงิน 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทให้ครอบคลุมการใช้งาน ได้มากขึ้นในหลายทวีป
โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปสร้างเคเบิลใยแก้วเชื่ อมต่อกับหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เส้นหลักคือจากมาเลย์เซียต่อตรงไปญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงเส้นย่อยอื่นๆ เพื่อแบ่งเบาภาระจากสิงคโปร์
การเคลื่อนไหวของเฟซบุ๊กครั้งนี้น่าจะเกี่ยวกับอัตรา การเติบโตของผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง จึงต้องเน้นตลาดในทวีปอื่นให้มากขึ้นนั่นเอง
ที่มา - BBC


อ่านต่อ...