ด้วยฝีมือของ Florian เจ้าของ petRockBlog เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่าง Raspberry Pi กำลังจะกลายเป็นเครื่องเล่นเกมแบบครอบจักรวาล แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงขอเป็นแค่เครื่องเล่น SNES ไปก่อนพลาง ๆ ก่อน
Florian เลือกใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Debian แต่โมดูล ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) ยังไม่สมบูรณ์ เสียงที่ได้จึงแย่เอามาก ๆ ส่วนอีมูเลเตอร์ใช้ RetroArch ของ ToadKing ซึ่งพอร์ตมาสำหรับ Raspberry Pi โดยเฉพาะ ส่วนคอนโทรลเลอร์แทนที่เขาจะใช้คอนโทรลเลอร์ของ SNES แบบ USB เขากลับเลือกที่จะสร้างฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์อินเทอร ์เฟซขึ้นมาเอง เพื่อที่จะใช้คอนโทรลเลอร์ของ SNES แบบธรรมดาได้ สิ่งที่ขาดอยู่คือ เมนูที่ใช้เลือกเกม และกล่องสำหรับใส่ Raspberry Pi
ถือเป็นการประยุกต์ใช้ Raspberry Pi ในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิม ใครจะไปรู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ๆ พวกนี้จะกลายเป็นอะไรได้อีก
ที่มา: petRockBlog, BGRอ่านต่อ...