หลังจากจบคดีในศาลชั้นต้น ที่ออราเคิลสามารถเรียกค่าเสียหายจากกูเกิลได้ไม่เกิ น 300,000 ดอลลาร์ (และตัดสินใจไม่เรียกเลยในที่สุด) ตอนนี้กูเกิลก็เรียกร้องค่าใช้จ่ายในคดีกลับไปยังทาง ออราเคิลแล้วเป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์
เงินสี่ล้านดอลลาร์แบ่งออกเป็นสามส่วน 2.9 ล้านดอลลาร์เป็นค่าทำสำเนาเอกสารและค่าจะเรียงเอกสาร เหล่านั้น 143,000 ดอลลาร์เป็นค่าพิมพ์หรือบันทึกเอกสารในคดี และอีก 986,000 ดอลลาร์ เป็นค่าผู้เชี่ยวชาญในคดี
ก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งให้ออราเคิลจ่ายเงินให้กับกูเ กิลเป็นค่าทนายไปก่อนแล้ว 300,000 ดอลลาร์
ที่มา - Wired


อ่านต่อ...