ดัชนี TIOBE ที่พยายามวัดความนิยมของภาษาโปรแกรมออกสถิติเดือนกรก ฎาคมพบสิ่งน่าสนใจคือภาษา Objective-C ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด ได้คะแนนในดัชนีจนแซงหน้าภาษา C++ ไปแล้ว
ภาษา C++ มีความนิยมเป็นอันดับสามรองจากภาษา C และ Java มาตั้งแต่เริ่มวัดดัชนี TIOBE ช่วงกลางปี 2001 แต่ความนิยมตามดัชนีก็ตกลงมาเรื่อยๆ อย่างช้าๆ เช่นเดียวกับภาษา Java ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมลดลงเช่นเดียวกัน
น่าสนใจว่าขณะที่ภาษา Objective-C นั้นได้รับความนิยมเพราะการเติบโตของ iOS เป็นหลัก การเติบโตของแอนดรอยด์ที่ใช้ Java เป็นแกนกลางกลับไม่สามารถดันความนิยมให้กลับขึ้นมาตา มดัชนีนี้ได้
ที่มา - TIOBE


อ่านต่อ...