สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เปิดเผยว่า องค์กรจะจัดงานประชุม Patent Roundtable ในวันที่ 10 ต.ค. นี้ เพื่อให้ผู้ผลิตมือถือรายหลัก หน่วยงานของรัฐ และผู้ดูแลมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุยและแก้ปัญหาคดีความเกี่ยวกับสิทธิบัตรและปัญ หาการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมที่มีอยู่

Hamadoun Tour

อ่านต่อ...