คนที่ทดลองใช้ Windows 8 รุ่นทดสอบต่างๆ คงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามันเร็วขึ้นมาก และผลการทดสอบล่าสุดของ PC Magazine โดยเทียบ Windows 8 RP กับ Windows 7 Ultimate ก็ยืนยันว่า Windows 8 ชนะแบบทิ้งห่างในหลายแง่มุม
ที่ชัดเจนและจับต้องได้มากที่สุดคือเวลาที่ใช้บูตเคร ื่อง บนฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกัน Windows 7 ใช้เวลา 38 วินาที ในขณะที่ Windows 8 RP ใช้เวลาน้อยกว่านั้นเกินเท่าตัวคือ 17 วินาที ส่วนเวลาปิดเครื่องก็ไปในทิศทางเดียวกันคือ Windows 7 ใช้เวลา 12.2 วินาที และ Windows 8 RP ใช้เวลา 9.9 วินาที
สำหรับการรันเบนช์มาร์คอื่นๆ พบว่า Windows 8 ทำได้ดีกว่าแทบทุกการทดสอบ (แม้บางอันจะได้คะแนนดีกว่ากันไม่เยอะนัก) แต่ก็ยังมีสิ่งที่แพ้ Windows 7 คือความเร็วของการคัดลอกไฟล์ที่ยังเป็นรองอยู่เล็กน้ อย
ที่มา - PC Magazine via The Next Web


อ่านต่อ...