คดีฟ้องร้องระหว่างแอปเปิลกับซัมซุงนั้นเกิดขึ้นมากมายในหลายประเทศ โดยล่าสุดศาลประเทศอังกฤษได้ตัดสินคดีที่แอปเปิลฟ้อง ว่าแท็บเล็ต Galaxy Tabs ขนาด 7.7, 8.9 และ 10.1 นิ้วนั้นลอก iPad ว่าซัมซุงไม่ได้ละเมิดการออกแบบของแอปเปิลแต่อย่างใด รายละเอียดคำตัดสินของศาลตอนหนึ่งระบุว่า
ด้านหน้านั้นอาจดูคล้ายกับของแอปเปิล แต่ซัมซุงบางมากกว่า ยิ่งเมื่อพิจารณาด้านหลังแล้วจะเห็นว่าการออกแบบไม่เ หมือนกับของแอปเปิลเลย มันไม่ได้ดูดีขนาดนั้น สามารถรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง จึงมีคำตัดสินว่าแท็บเล็ตซัมซุงไม่ได้ละเมิดสิทธิบัต รการออกของแอปเปิลหมายเลข 000181607-0001
ก็ไม่รู้ว่าซัมซุงควรดีใจกับรายละเอียดของคำตัดสินนี ้หรือเปล่า?
ที่มา: GigaOM


อ่านต่อ...