News Image Thumbnail:นโยบายให้พนักงานนำอุปกรณ์ไอทีของตนเองมาใช้งานในองค ์กร (BYOD - bring your own devices) กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น แต่นั่นอาจทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับไอทีส ูงขึ้นด้วย โดยบริษัทวิจัย Osterman เผยผลการวิจัยในองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ 117 แห่ง พบว่าผลจากการที่องค์กรให้พนักงานทำอุปกรณ์พกพาเข้าม าใช้ในที่ทำงานมากขึ้นนั้น ในปีที่แล้วจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ไอทีสนับสนุนเฉลี่ย 2.9 คนต่ออุปกรณ์ 1,000 เครื่อง แต่ตัวเลขในปี 2012 นี้เพิ่มสูงเป็น 3.6 คนต่ออุปกรณ์ 1,000 เครื่อง และคาดว่าปีหน้า 2013 จะเพิ่มเป็น 4 คน
Michael Osterman ประธานของบริษัทวิจัย Osterman มองว่าเหตุที่องค์กรมีต้นทุนในการดูแลมากขึ้นก็เพราะ บริษัทต้องเพิ่มการดูแลความปลอดภัย และควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของพนักงานเพิ่มมากขึ้นกว่ าเดิมนั่นเอง อีกทั้งองค์กรหลายแห่งก็ยังไม่มีซอฟต์แวร์ช่วยบริหาร จัดการอุปกรณ์เหล่านี้ที่ดีพอ
อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Azaleos ซึ่งจำหน่ายซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์พกพาในองค์ก ร จึงอาจต้องพิจารณาเนื้อหาดีๆ ครับ
ที่มา: Computerworld และรูปประกอบจาก Cult of Mac


อ่านต่อ...