News Image Thumbnail:ไมโครซอฟท์เปิดตัวกองทุน Bing Fund เพื่อสนับสนุนบริษัทไอทีหน้าใหม่ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ออ นไลน์หรือบนอุปกรณ์พกพา โดย
ในเบื้องต้น Bing Fund ยังเปิดรับเฉพาะบริษัทหน้าใหม่ในสหรัฐ โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้สิทธ ิ์ดังนี้

  • ใช้งาน API พิเศษในระบบของ Bing
  • เข้าถึงเทคโนโลยีบางชนิดจาก Microsoft Research
  • มีทีมงานของ Bing Fund ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้คำปรึกษาต่อธุรกิจ รวมถึงเชื่อมกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางเรื่องให้
  • เชื่อมต่อไปยังแหล่งทุนต่างๆ (Bing Fund จะไม่ลงทุนเองในบริษัทหน้าใหม่เหล่านี้)
  • ใช้สำนักงานของไมโครซอฟท์ในซีแอทเทิลเป็นที่นั่งทำงา นได้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่ซีแอทเทิล)

ไมโครซอฟท์บอกว่าเป้าหมายคือการสร้างสัมพันธ์กับชุมช นบริษัทหน้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ในอนาคต รวมถึงอาจซื้อกิจการบริษัทเหล่านี้ด้วยถ้าผลงานออกมา ดี
ที่มา - Bing Community


อ่านต่อ...