บอร์ดของ Wikimedia Foundation (องค์กรแม่ของ Wikipedia) กำลังพิจารณาเปิดเว็บไซต์ใหม่ด้านข้อมูลการท่องเที่ย วที่ทุกคนเข้ามาช่วยกันเขียนได้ เว็บไซต์นี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นน่าจะใช้ travel.wikimedia.org ไปก่อน
ข่าวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะปัจจุบันมีเว็บไซต์ข้อมูลก ารท่องเที่ยวอย่าง Wikitravel (ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับ Wikimedia Foundation) อยู่ก่อนแล้ว แต่หลังจาก Wikitravel โดนบริษัท Internet Brands ซื้อกิจการไปในปี 2005 ก็มีปัญหามากมายระหว่างตัวบริษัทกับชุมชนผู้เขียนข้อ มูล ทำให้หลังจากข่าว Wikimedia ตัดสินใจทำเว็บท่องเที่ยวขึ้นมา ก็มีกลุ่มแอดมินของ Wikitravel จำนวน 31 คน (จากทั้งหมด 48 คน) ประกาศเข้าร่วมกับ Wikimedia แทน
นอกจากนี้ยังมีอีกเว็บชื่อ Wikivoyage ที่แตกตัวออกมาจาก Wikitravel ในปี 2006 ก็ประกาศเข้าร่วมกับ Wikimedia เช่นกัน โดยจะยกทุกอย่างให้หมดทั้งคน โดเมนเนม และข้อมูลหลายหมื่นหน้าในภาษาเยอรมันและอิตาลี
ต้องรอดูว่าเว็บใหม่ของ Wikimedia จะไปได้ดีแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการให้ข้อมูลด้านการท่องเท ี่ยวของประเทศไทยไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับ (ผมคิดว่า ททท. ควรรีบเข้าร่วมและยกข้อมูลภาษาอังกฤษให้ไปเลย)
ที่มา - Skift


อ่านต่อ...