รายงานใหม่จาก The Wall Street Journal อ้างว่าแอปเปิลได้เลือกใช้เทคโนโลยี in-cell ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่รวมเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผ ัส (touch sensor) เข้ากับหน้าจอ LCD บนไอโฟนใหม่ ทำให้แอปเปิลสามารถผลิตมือถือที่มีขนาดบางกว่าเดิมได ้ และเชื่อว่าไอโฟนรุ่นต่อไปจะบางกว่า iPhone 4S อย่างน้อย 1.4 มิลลิเมตร
สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนหน้าจอให้กับแอปเปิลในครั้งนี้ ได้แก่ Sharp, LG และ Japan Display Inc. โดยสามบริษัทนี้จะผลิตชิ้นส่วนพร้อม ๆ กับเพื่อให้ทันกับความต้องการ
นอกจากชิ้นส่วนภายในแล้ว แอปเปิลยังสามารถที่จะทำให้ตัวเครื่องบางลงได้อีกด้ว ยการเปลี่ยนวัสดุด้านหลังของเครื่องจากกระจก มาเป็นโลหะแทน
ที่มา - MacRumors


อ่านต่อ...