ระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (Nexus 7, Nexus Q) ที่การประชุม Allen & Company ที่ Sun Valley รัฐ Idaho นาย Schmidt ใช้เวลาบางส่วนในการแชร์วิสัยทัศของ Google ในอนาคตและสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำเมื่อเข้าสู่ธุรกิจสา ยฮาร์ดแวร์
"พวกเราต้องการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจฮาร์ดแวร์มาโดยตลอ ด" Schmidt กล่าว "Larry และ Sergey ต้องการทำฮาร์ดแวร์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และนี่คือวิธีที่จะเข้าสู่หนทางนั้นอย่างรวดเร็ว"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในที่มาครับ
ที่มา: talkandroid, New York Times


อ่านต่อ...