Steven Sinofsky หัวหน้าทีม Windows 8 ประกาศว่า ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ Windows 8 จะออกสู่ตลาดในรูปของชุดอัพเกรดราคาพิเศษหรือในรูปของระบบปฏิบัติการที่มากับคอมพิวเตอร์เครื่ องใหม่
เนื่องจากไมโครซอฟท์ยังไม่ออกมาแก้ข่าวลือที่ว่าบบริษัทจะไม่ขาย Windows 8 แบบกล่อง ประกอบกับประกาศวางขาย Windows 8 นี้ก็ไม่ได้กล่าวถึง ก็เลยต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะมี Windows 8 แบบกล่องหรือไม่
ที่มา: Windows Team Blog


อ่านต่อ...