กำหนดการออก Java 8 แต่เดิมคือต้องออกภายในปีนี้ แต่เมื่อปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ทำให้ออราเคิลตัดสินใ จเลื่อนกำหนดการออกไปเป็นกลางปี 2013 ล่าสุด Mark Reinhold หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมจาวา ก็ออกมาเขียนบล็อกว่าข้อเสนอตอนนี้คือต้องเลื่อนการออก Java 8 ออกไปอีกหนึ่งปีเป็นปี 2014
ส่วนประกอบสำคัญของ Java 8 คือ Jigsaw ที่เป็นระบบโมดูลใหม่เพื่อแก้ปัญหา JAR Hell ที่ในระบบมีโมดูลเดียวกันหลายเวอร์ชั่น แต่ Jigsaw นั้นมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถออกตามกำหนดของ Java 8 ได้ ทำให้มีทางเลือกเพียงสองทาง คือ เลื่อน Java 8 หรือจะเลื่อน Jigsaw ไปอยู่ Java 9 ซึ่งหากเลือกทางหลัง กว่า Jigsaw จะเป็นมาตรฐานก็ต้องรอไปถึงปี 2015
ที่มา - The Register


อ่านต่อ...