เว็บไซต์ Technology Review ของสถาบัน MIT เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์กำลังพัฒนาสไตลัส (stylus) ที่สามารถใช้ได้กับหน้าจอใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าจอที่รองรับการสัมผัสเพียงอย่า งเดียว
หลักการทำงานของสไตลัสนี้คล้ายกับเมาส์ดิจิทัลแบบไร้ สาย แต่จะใช้กล้องขนาดจิ๋วอ่านจำนวนกลุ่มพิกเซลบนหน้าจอแ ล้วส่งต่อให้คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของ ไสตัสผ่านเครือข่ายไร้สายแทน
สำหรับการรับรู้ตำแหน่งของสไตลัสเมื่อเทียบกับจอภาพน ั้น ทีมวิจัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะสร้างจุดสีน้ำเงินบนห น้าจอ ทำให้เกิดรูปแบบของความสว่างที่เมื่อกล้องของสไตลัสอ ่านและส่งต่อข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็จะทราบตำแหน่งที่แน่ชัดบนจอภาพได้ ทีมวิจัยกล่าวว่าที่เลือกใช้สีน้ำเงินเพราะตาของมนุษ ย์มีเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงิน (blue cone) ไม่มาก (ทำให้ตาของมนุษย์รับรู้สีดังกล่าวได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นจุดสีน้ำเงินบนหน้าจอก็จะไม่รบกวนสายตามนุษย์ มากนัก -- ผู้เขียนลง Blognone)
ปัญหาที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คือการพัฒนาเซ็นเซอ ร์รับภาพที่จำเป็นสำหรับสไตลัส ซึ่งจะต้องรองรับความละเอียดสูงถึง 512x512 พิกเซล เพื่อให้สามารถจับภาพที่มีความละเอียดสูงมาก เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดตามกรเคลื่อนที่ได้อย่า งนุ่มนวล (เมาส์ดิจิทัลแบบไร้สายปัจจุบันมีเซ็นเซอร์รับภาพที่ มีความละเอียดเพียง 30x30 พิกเซลเท่านั้น)
ท้ายสุด ทีมวิจัยกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าสไตลัสนี้จะก ลายเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดหรือไม่
ที่มา: Technology Review ผ่าน Neowin.net


อ่านต่อ...