กระบวนการพัฒนา HTML5 นั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยการเมืองระหว่างองค์กร ถึงแม้ W3C จะมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยี HTML อย่างเป็นทางการ แต่ความล่าช้าของ W3C หลังพัฒนา HTML4 ทำให้ตัวแทนของบริษัทไอทีรายใหญ่ๆ เช่น แอปเปิล โอเปร่า มอซซิลลา รวมตัวกันเป็นกลุ่ม WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) พัฒนาสเปกของ HTML5 กันไปก่อน
เมื่อ HTML5 เริ่มติดตลาด ทาง W3C จึงเข้ามาเป็นองค์กรรับรองมาตรฐาน HTML5 โดยมี WHATWG ทำงานคู่ขนานกันไปอีกขั้นหนึ่งในฐานะคณะกรรมการย่อยข อง W3C
สององค์กรนี้มีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆ เพราะวิธีคิดของ W3C คือ "การออกมาตรฐานที่ตายตัว" เป็นสเปกมีเอกสารประกอบชัดเจน ผ่านกระบวนการอย่างเป็นทางการ ในขณะที่กลุ่ม WHATWG มองว่า HTML5 เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงสเปกอยู่เสมอโดยรับฟังความเห็นจากผู ้สร้างเบราว์เซอร์ (ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่ม WHATWG) จึงเสนอ "มาตรฐานที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง" (living standard) แทนแนวทางของ W3C (อ่านข่าวเก่า ลาก่อน HTML5 ประกอบ)
ช่วงหลังความขัดแย้งระหว่าง W3C และ WHATWG เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุด Ian Hickson ตัวแทนของกลุ่ม WHATWG ก็ออกมาประกาศแล้วว่า สององค์กรคงไปในทิศทางเดียวกันยาก
Hickson ประกาศว่าจากนี้ไป WHATWG จะเดินหน้าพัฒนา HTML5 ไปในทิศทางของตัวเอง ส่วน W3C จะจับเอาเวอร์ชันหนึ่งของสเปก HTML5 มาออกเป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้งสององค์กรจะแยกบุคคลากรกันชัดเจน ไม่ปนกัน รวมถึงแยกฐานข้อมูลบั๊ก (ของตัวสเปก) ออกจากกันใน Bugzilla ด้วย
อย่างไรก็ตาม สององค์กรนี้ยังไม่แตกหักกันทั้งหมด (แค่แนวทางไม่ตรงกัน) โดย WHATWG จะยังใช้ระบบ Bugzilla ของ W3C ต่อไป (เพียงแต่แยกส่วนกันระหว่างงานของ WHATWG และ W3C) และยังทำงานร่วมกันอยู่ แต่ WHATWG จะไม่ใช้กระบวนการทำงานตามระบบของ W3C แล้ว ซึ่งน่าจะช่วยให้ WHATWG คล่องตัวมากขึ้น
ที่มา - WHATWG via The Register


อ่านต่อ...