ปกติข่าว iPhone มักจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ช่วงวันที่เดากันว่าจะเปิดตัว โดยรอบนี้สำนักข่าว Reuters อ้างแหล่งข่าววงในยืนยันว่า iPhone รุ่นถัดไปจะมาพร้อมกับพอร์ต 19-pin จริง ซึ่งตรงกับข่าวเมื่อเดือนที่แล้ว โดยเหตุผลสำคัญคือเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านล่างของโทรศั พท์ ทำให้สามารถย้ายช่องเสียบหูฟังไปอยู่ด้านล่างได้นั่น เอง
นักวิเคราะห์จาก Canalys มองว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของผู้ผลิตอุปกรณ์เสริ มเพราะสินค้าจำพวก Dock ที่เป็นลำโพงหรือแท่นชาร์จ ซึ่งขายโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบได้มายาวนานเพราะพอร์ ตอุปกรณ์แอปเปิลที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นสิบปีจะกลายเ ป็นของตกรุ่นทันที แต่นั่นก็รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเคยมีอยู่ก็จะใ ช้งานร่วมกับพอร์ตแบบใหม่นี้ไม่ได้ด้วยเช่นกัน
จากปัญหานี้ นักวิเคราะห์จาก IDC จึงเชื่อว่าแอปเปิลไม่น่าจะหักดิบกับลูกค้าเดิมมากนั ก โดยอาจเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้ iPhone รุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมพอร์ต 30-pin เดิมได้อยู่ เพราะหากไม่ทำเช่นนั้นแล้ว ต้นทุนการเปลี่ยนอุปกรณ์จาก iOS ไปหา Android ของลูกค้าก็มีน้อยลง (คือยังไงก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมใหม่ยกชุด) ซึ่งนี่ก็เป็นความเสี่ยงของทางแอปเปิลนั่นเอง
ที่มา: Reuters


อ่านต่อ...