มาตรฐาน USB Power Delivery ประกาศมาตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ผ่านมาเกือบหนึ่งปีตอนนี้มารตรฐานฉบับเต็มก็ออกมาแล้ ว
มาตรฐานฉบับนี้หากผู้ผลิตยอมรับ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการชาร์จโน้ตบุ๊กและอุป กรณ์อื่นๆ ไปอย่างมากเพราะมันกำหนดมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า (voltage) และกำลังไฟเข้าเป็นมาตรฐานเพียง 5 แบบ

  1. สายชาร์จ 5V กระแส 2A
  2. สายชาร์จ 5V กระแส 2A, และ 12V กระแส 1.5A
  3. สายชาร์จ 5V กระแส 2A, และ 12V กระแส 3A
  4. สายชาร์จ 5V กระแส 2A, 12V กระแส 3A, และ 20V กระแส 3A
  5. สายชาร์จ 5V กระแส 2A, 12V กระแส 3A, และ 20V กระแส 5A

แท่นชาร์จไฟในมาตรฐาน USB Power Delivery ที่จ่ายพลังงานได้สูงกว่าจะสามารถจ่ายพลังงานให้เครื ่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้อยกว่าได้เสมอ และมีแรงดันเพียง 3 แบบ คือ 5V, 12V, และ 20V เท่านั้น ขณะที่ทุกวันนี้โน้ตบุ๊กต้องการแรงดันต่างกันไป
มาตรฐานนี้จะเพิ่มสายในพอร์ต USB เพื่อให้รับกระแสได้มากขึ้น และพอร์ตจ่ายไฟเลือกจ่ายกระแสและแรงดันได้อย่างถูกต้ อง ทำให้สามารถเสียบอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมเพื่อชาร์จไฟได้
รอดูกันว่าผู้ผลิตโน้ตบุ๊กรายไหนจะเริ่มใช้เป็นรายแร ก
ที่มา - The Register


อ่านต่อ...