ไมโครซอฟท์ได้จดสิทธิบัตร "User Identification with Biokinematic Input" ซึ่งกล่าวถึงการระบุตัวตนโดยใช้ข้อมูลอย่างลายนิ้วมื อหรือลายฝามือที่ได้รับจากหน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์โดย ตรง
ทีมวิจัยได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้ว่า เนื่องจากมีข้อจำกัดมากมายที่เทคนิคการระบุตัวตนด้วย ใช้ข้อมูลไบโอเมตริกไม่ได้รับการนำไปใช้บนแท็บเล็ตแล ะโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ ไม่มีพื้นที่ที่จะติดตั้งตัวอ่านลายนิ้วมือหรือลายฝา มือ และถึงแม้จะมีหน้าจอสัมผัสที่ติดมากับอุปกรณ์ที่พอจะ รับข้อมูลได้ แต่เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสในปัจจุบันนั้นก็ไม่มีความล ะเอียดที่มากพอที่จะเก็บภาพของพื้นผิวมนุษย์บนนิ้วมื อหรือฝามือซึ่งสามารถถูกใช้เพื่อแยกแยะตัวบุคคลได้
ใครสนใจรายละเอียดของสิทธิบัตรนี้ก็เชิญอ่านต่อได้จา กเว็บไซต์สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐ (USPTO) ตามที่ของข่าวครับ
ที่มา: USPTO, Puget Sound Business Journal


อ่านต่อ...