จอภาพ Mirasol ที่ Qualcomm ซุ่มพัฒนามานานมีอันต้องลาจากเสียแล้ว โดย Qualcomm ประกาศว่าจะหยุดการผลิตจอภาพ Mirasol ด้วยตัวเอง และเปลี่ยนเป็นการขายสิทธิใช้งานเทคโนโลยีให้บริษัทอ ื่น (ที่ยังไม่รู้ว่ามีหรือไม่) แทน
เทคโนโลยีของ Mirasol นั้นใช้แสงภายนอกช่วยสะท้อนภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดแสงไฟในจอตลอดเวลา ผลคือประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นมาก แต่สิ่งที่ตามมาคือการผลิตที่ซับซ้อนและมีราคาแพง ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเครื่องอ่านอีบุ๊กเพียงไม่กี่รุ่นท ี่ใช้จอนี้
Qualcomm ไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนนัก บอกแค่ว่ายุทธศาสตร์ใหม่เหมาะกับแผนธุรกิจของบริษัทม ากกว่า
ที่มา - The Digital Reader, Liliputing


อ่านต่อ...