ใครสนใจไปร่วมงาน เจอกันร้านพี่สิน เวลา 15.00 น. .....ช่วยแจ้งยอดด้วยครับ จะได้แจ้งทางผู้จัดงานกันพื้นที่จอดรถให้ครับ