คนแถวนี้คงเคยใช้กูเกิลคำนวณทางคณิตศาสตร์กันด้วยการ พิมพ์ตัวเลขลงไปตรงๆ ในหน้าค้นหาของกูเกิล และจะได้คำตอบออกมาอยู่บนสุดเหนือผลการค้นหาอื่น (ใช้กับการแปลงค่าเงินได้ด้วย)
ล่าสุด Twitter ของกูเกิลทวีตออกมาว่าได้เริ่มปล่อยอัลกอริทึมใหม่ที ่ชื่อว่า "Panda" ให้กับผู้ใช้ 1% ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วน (อ่านได้จากข่าวเก่า)
นอกจากในแง่ของการปรับผลการค้นหา Panda ยังได้เพิ่มฟีเจอร์สำหรับการคำนวณด้วยการเพิ่มชุดเคร ื่องคิดเลขจำนวน 34 ปุ่ม ตามแผนที่กูเกิลเคยบอกไว้ว่าจะปรับจากที่เคยเป็นเครื ่องมือค้นหา ให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับตอบคำถามนั่นเอง
ดูภาพเครื่องคิดเลขได้จากท้ายข่าว หรือไปลองเล่นเองได้จากลิงค์นี้ครับ
ที่มา - The Vergeอ่านต่อ...