โครงการ Tor ที่สร้างเครือข่ายที่ไม่สามารถติดตามต้นทางได้มีปัญห าสำคัญ คือ หากต้องการเข้าเว็บทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย Tor จะต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นทางออกจากเครื่องที่ปร ะกาศตัวให้บริการทางออกจาก Tor แต่การเลือกทางออกนั้นทำจากความเร็วเป็นหลัก ทำให้เครื่องทางออกที่ความเร็วสูงๆ ถูกเลือกได้บ่อย และผลสำรวจพบว่า 5 เครื่องแรกให้บริการถึง 30%, 10 เครื่องแรกให้บริการ 45%, 20 เครื่องแรกให้บริการ 60%, และ 40 เครื่องแรกให้บริการถึง 80%
การมีเครื่องทางออกที่ความเร็วสูงจำนวนน้อยเป็นปัญหา ในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการเพราะหากคาด เดาได้ว่าทางออกเป็นเครื่องใด อาจจะมีใคร (เช่น รัฐบาลสหรัฐฯ) พยายามดักจับทราฟิกจากเครื่องเหล่านี้จำนวนมากเพื่อต ิดตามการใช้งานของคนในเครือข่าย Tor ได้
ทางออกในเรื่องนี้ทางหนึ่ง คือ ทางโครงการ Tor (ซึ่งอยู่ในการสนับสนุนของ EFF) อาจจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับผู้ที่เปิดบริการโหนดทาง ออกที่มีความเร็วดีพอ โดยอาจจะจ่ายเงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 100 ดอลลาร์ให้กับผู้ที่เปิดโหนดทางออกความเร็วสูงกว่า 100Mbps
โครงการจ่ายเงินสนับสนุนนี้เป็นโครงการทดลอง และทาง Tor ก็ระบุว่าไม่อยากให้โครงการ Tor ต้องติดอยู่กับแนวคิดเรื่องเงินสนับสนุนจากภายนอกมาก เกินไป และการตั้งโหนดทางออกนั้นยุ่งยากเกินกว่าเงินตอบแทนน ี้อยู่แล้ เพราะผู้ที่ตั้งโหนดทางออกจะต้องเจอกับปัญหาทางกฎหมา ยและเทคนิคอีกหลายอย่าง
เงินสนับสนุนก้อนแรกของการทดสอบจ่ายเงินมาจาก Broadcasting Board of Governors (BBG) ที่เป็นหน่วยงานกำกับสำนักข่าว Voice of America โดยทาง BBG ระบุว่าสามารถให้การสนับสนุนโหนดทางออกได้ 125 เครื่องหรือมากกว่านั้น
ที่มา - Tor Project


อ่านต่อ...