งานอวดของเก่า จ.แพร่ 8-9 สิงหาคม 2555 นี้โดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแพร่
www.pco.go.th