News Image Thumbnail:ไมโครซอฟท์ประกาศจัดงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนา BUILD 2012 ในวันที่ 30 ต.ค. ถึง 2 พ.ย. นี้
ถ้าเป็นงานสัมมนาธรรมดาคงไม่กลายเป็นข่าวแน่ๆ ครับ เพราะงานนี้มีความหมายพิเศษหลายประการมากสำหรับไมโคร ซอฟท์ เช่น

  • BUILD 2012 จะรวมเนื้อหาด้านการพัฒนาเว็บของงาน MIX ที่เลิกจัดไปแล้วเข้ามาด้วย
  • BUILD 2012 จัดขึ้นหลัง Windows 8 ออกรุ่นจริง 26 ต.ค. ซึ่งผิดวิสัยของไมโครซอฟท์ที่มักจัดงานก่อนเปิดตัวผล ิตภัณฑ์มาก
  • งานนี้เปลี่ยนสถานที่จากศูนย์ประชุมหรือโรงแรมแบบเดิ มๆ มาจัดที่สำนักงานใหญ่ของไมโครซอฟท์ที่เรดมอนต์แทน ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่ไมโครซอฟท์เปิดบ้านจัดงานให ญ่ระดับนี้ ไมโครซอฟท์ให้เหตุผลว่าต้องการให้นักพัฒนาภายนอกเข้า มาใกล้ชิดกับทีมวิศวกรจริงๆ ในสถานที่จริงมากขึ้น

เทคโนโลยีที่จะถูกพูดถึงในงานได้แก่ Windows 8, Windows Azure, Windows Phone 8, Windows Server 2012 เป็นต้น ซึ่ง Windows 8 จะได้รับการตอบรับจากนักพัฒนาดีแค่ไหนก็ดูได้จากงานน ี้ด้วย
และเนื่องจากปีนี้เลข 8 เป็นเลขมงคลของไมโครซอฟท์ งานจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 8 เดือน 8 เวลา 8 โมงเช้า pacific time ครับ
ที่มา - Channel 9


อ่านต่อ...