เมื่อครั้งที่ไมโครซอฟท์เปิดตัวแท็บเล็ต Surface เมื่อไม่นานมานี้ ทุกคนที่ทราบข่าวก็คงคิดออกกันทันทีว่าการที่ไมโครซอ ฟท์ลงมาทำฮาร์ดแวร์เอง ย่อมกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตฮาร ์ดแวร์แน่ๆ (ตัวอย่างที่ชัดเจนมาก)
แต่ผู้บริหารของไมโครซอฟท์กลับเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี ้อยู่เสมอ โดยคำตอบมักออกไปในเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้กับวงกา รแท็บเล็ต Windows 8 มากกว่า
อย่างไรก็ตาม มีคนไปค้นเจอคำตอบอย่างเป็นทางการที่ไมโครซอฟท์ยอมรั บว่า Surface ส่งผลกระทบต่อบริษัทจริงๆ โดยมันอยู่ในเอกสารรายงานผลประกอบการประจำปี ที่ไมโครซอฟท์ต้องส่งให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ขอ งสหรัฐ (SEC)
ข้อความนี้อยู่ในส่วนการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจข องบริษัท เขียนไว้สั้นๆ แต่ตรงเป้าว่า
our Surface devices will compete with products made by our OEM partners, which may affect their commitment to our platform.
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากและเป็น การเสี่ยงครั้งสำคัญของไมโครซอฟท์ ถ้าออกมาถูกต้อง ไมโครซอฟท์ก็คงก้าวหน้าต่อไปในธุรกิจไอทียุคหน้า แต่ถ้าผิดก็...(เติมกันเอง)...
ที่มา - Bits


อ่านต่อ...